Skip to main content

Atlas Republiky Československé vydán v roce 1935 je naším prvním moderním národním atlasem a představuje významný zdroj kartografických materiálů. Cílem projektu je více než 80 let po jeho vydání využít kvality díla pro ilustraci kartografických metod, inspiraci a zlepšení kvality výuky budoucích absolventů a také přiblížit toto stěžejní dílo studentům kartografie, geografie nebo jiných oborů a v neposlední řadě také veřejnosti.

Tato webová aplikace zpřǐstupňuje mapy z původního atlasu v digitální formě v podobě georeferencovaných dlaždic na současném podkladu. Zároveň zpřístupňuje práce studentů, kteří na základě současných dat zpracovali mapy s tematikou zrkadlící mapy z atlasu. Porovnáním starých map s pracemi studentů je možné pozorovat změny, ke kterým od doby vydání atlasu došlo.

Přejeme příjemné prohlížení!

Katalog zpracovaných map

Původní mapy (1936 a dříve)

Seznam prozatím zpracovaných témat z původního atlasu. Odkazy vedou do mapové části aplikace, kde je možné zobrazovat mapy na současném podkladu, vyhledávat podla autora a jména, prohlížet legendy a metadata. Více v obrazovém návodu


Nové mapy (porovnání 1936 a 2017)

Panely odkazují do mapové části aplikace se zobrazením dvojic starých a nových map. Mapy je možné pomocí změny průhlednosti jednoduše porovnat. Vedle panelů jsou k dispozici doprovodná data ke stažení. Více o mapové časti v obrazovém návodu


Stručný přehled ovládání aplikace

Následující obrázky demonstrují základní úkony proveditelné v aplikaci: výběr korespondujících map z hlavní stránky, práce se seznamem map a vyhledáváním, nebo možnosti porovnání dvojice map.


1. Výběr mapy, zobrazení legendy a metadat, přidání další mapy se seznamu




2. Výběr tematické dvojice map, porovnání pomocí změny pořadí nebo průhlednosti




3. Odstranění map z výběru, výběr dle autora, vyhledání dle názvu